Projekty a akce školy

Účastníme se projektů, akcí, soutěží, výjezdů za poznáním, pořádáme akce v naší škole.

  • Den Země, Tonda Obal, Podané ruce, Ukliďmě Česko
  • strašidelná škola, maraton základních škol v Lužánkách, spaní ve škole, barevný týden, vlastivědné exkurze, vítání prvňáčků, loučení s deváťáky, školy v přírodě, adaptační kurzy pro 6. ročníky, lyžařské zájezdy, atletické závody pro školy v Králově Poli, velikonoční jarmark, lampiónový podvečer, předmětové soutěže a mnoho dalších
  • Kdo je zvědav, pro něj jsou připraveny reportáže a články s fotkami z akcí školy