5. Erasmus+ KA229 Spolupráce škol

CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABLE TURISM:

OUR DEMOCRATIC CHOICE FOR THE FUTURE EUROPE 9/2019–8/2022

(Španělsko, Švédsko, Itálie, Litva, Polsko, Česká republika)

Pracovní jazyk: angličtina