5. Erasmus+ KA229 Spolupráce škol

CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABLE TURISM: OUR DEMOCRATIC CHOICE FOR THE FUTURE EUROPE 9/2019–8/2022 (Španělsko, Švédsko, Itálie, Litva, Polsko, Česká republika)

Pracovní jazyk: angličtina