V průběhu srpna 2019 jsme se dozvěděli, že náš nový projekt KA229 Circular economy and sustainable tourism: our democratic choice for the future Europe 2019-1-ES01-KA229-064220_3 byl schválen a všichni partneři měli velikou radost, protože se naše společná práce za posledního půl roku, kdy jsme psali žádost a připravovali obsah a aktivity projektu, zúročila.

Etapa I září 2019 – 19. října 2019

Se začátkem nového školního roku se náš projektový tým dal do práce. Nastala fáze plánování aktivit projetu. Hlavní koordinátor – Španělsko se chopil iniciativy a vzhledem k tomu, že tato tematika je velmi aktuální, ale zároveň poměrně nová, jako první aktivita bylo připraveno školení učitelů z jednotlivých škol k problematice kruhové ekonomiky a udržitelného turismu, a to v zemi, která je v této oblasti nejpokročilejší – ve Švédsku.

Z každé školy se měli zúčastnit 3 učitelé, kteří nabyté vědomosti budou dále šířit ve škole nejen mezi žáky, ale i kolegy. Termín školení byl stanoven na druhou polovinu října. Za naši školu se účastnili Ing. Zdeňka Schormová, Ph.D.  – koordinátorka projektu, Mgr. Pavla Vostrejžová – zástupce vedení školy a Mgr. Ondřej Zukal – učitel občanské výchovy a výchovy ke zdraví, které se těmito tématy zabývají.

Etapa II 20.- 26. října 2019

Školení učitelů se konalo na partnerské škole Gymnasieskolan Vipan v Lundu ve Švédsku. Většina partnerů přijela v neděli 20. října a odjížděli v sobotu 26. října 2020, pět pracovních dnů od pondělí do pátku bylo věnováno vzdělávání. Účastnili se 3 partneři ze Švédska, 3 partneři z Polska, 3 partneři z Litvy, 3 partneři ze Španělska, 3 partneři z české republiky a 2 partneři z Itálie, celkem 17 učitelů.

Další informace naleznete v přiloženém programu školení, reportáži a fotogalerii.