Čertovsko-andělská škola

V pátek 3.12. před svátkem sv. Mikuláše usedli do lavic naší školy malí čerti a andělé. Kam oko dohlédlo žákům z hlav vykukovaly rohy nebo nad nimi zářily svatozáře. Mnohým dokonce z kalhot trčely černé oháňky nebo ze zad vyrůstala zářivě bílá křídla. Zvlášť na prvním stupni bylo tolik krásných andělů a roztomilých čertů, že by snad ani svatý Mikuláš nedokázal vybrat nejhezčí pomocníky do své družiny.

Došlo i na poměření znalostí v Mikulášském kvízu, kde museli čerti i andělé v každé třídě spojit síly. Odměnu za nejvíce správných odpovědí si vychutnala v mladší kategorii 2.B a ve starší 4.A.

A kolik čertů a andělů se na naší škole vlastně sešlo? Neuvěřitelných 244. Zajímavým poznatkem se ukázal také jejich poměr. Na 1. stupni to byli 2 čerti na 1 anděla. Na 2. stupni byl poměr 3:1. A mezi učiteli (ano i ti se zapojili) to bylo 7:1. Vypadá to, že s rostoucím věkem na naší škole přibývá čertů. Zda se tato hypotéza potvrdí i v dalších letech a zda platí i na jiných školách bude předmětem dalšího bádání 

Ilustrační foto