PROJEKT EU ERASMUS+, KA229 School Exchange partnership:

2018-1-ES01-KA229-050682_5

Birds of a feather flock together. Europe‘s classical origins.

Etapa IX: leden 2020 – 7. březen 2020

Nový kalendářní rok začal prací na úkolech na páté projektové setkání v březnu 2020 ve španělském Calafu. Tématem byla technika a technologie a žáci měly za úkol studovat římské stroje, jejich funkci a konstrukci.

 • Studenti v každé škole pracovali na zprávách a připravovali nástěnky a panely pro ostatní studenty, aby je informovali o krátkodobé výměně skupin studentů v Brně v prosinci 2019. Učitelé informovali své kolegy na setkání zaměstnanců školy o průběhu projektu.
 • Tématem pátého setkání byla Technologie (římská, řecká) a hlavním tématem bylo soustředit se na římskou technologii a inženýrství a vytvářet 3D římské objekty. Projektové týmy se soustředily na 3D navrhování a 3D tisk. Již na brněnském setkání si každý tým vybral stroj a strukturu, se kterou bude pracovat.
 • Součástí práce bylo seznámení a práce s novými programy TINKERCAD a THINGIVERSE, ve kterých by byl objekt navržen a poté vytištěn na 3D tiskárně v katalánské škole. V Tinkercad jsme většinou navrhovali římské stroje a zbraně jako sklízecí stroj, mlýn a pila, katapult, balista a v římských stavbách Thingiverse jako majáky, akvadukty, mosty a další. Nejprve studenti studovali vybraný objekt podle struktury poskytnuté katalánským týmem - aspekty jako: anatomické, morfologické, estetické, funkční, technické, sociologické a historické aspekty všech strojů a struktur.

Na páté mezinárodní setkání do Calafu pak měli za úkol připravit produkty:

 • Produkt 1: Příprava 3D programů pro tisk 2 objektů týmem a jejich odeslání katalánskému týmu - začaly tisknout objekty na 3D tiskárně před příjezdem všech týmů na schůzku.
 • Produkt 2: Každý tým také připravil prezentaci v Prezi nebo PowerPoint o procesu studia, přípravy a vytváření strojů a struktur

Studentům byla předem poskytnuta katalánským týmem příručka, jak práci provést.

Etapa X: 8. března 2020 –  14. března 2020

Kvůli nastupující situaci  s pandemií koronaviru Covid-19, se řecký tým pátého mezinárodního setkání nezúčastnil, protože všechny řecké školy měly od 25. února 2020 oficiální zákaz cestovat do zahraničí a účastnit se mimoškolských aktivit. Český tým cestoval s místo plánovanými 5, pouze se 4 studenty, protože rodina jedné žákyně nesouhlasila s její účastí na setkání v současné pandemické situaci. Žákyně se na práci podílela  a její materiály potom prezentovali ostatní žáci.

 • Studenti a učitelé z Katalánka, Rumunska a České republiky se účastnili prezentace zúčastněných týmů o procesu studia, přípravy a navrhování 3D objektů pomocí programů THINGIVERSE a TINKERCAD. Závěrečná prezentace bude umístěna na webových stránkách školy, platformě eTwinning https://twinspace.etwinning.net/77571 a na webových stránkách projektu classical-origins-of-europe.com
 • Katalánský tým předem vytiskl na 3D tiskárně většinu připravených a zaslaných předmětů. Fotografie z nich budou umístěny na webových stránkách školy, platformě eTwinning a na webových stránkách projektu www.classical-origins-of-europe.com
 • Studenti se v mezinárodních týmech účastnili aktivity Seznamte se s Calafem pomocí QR kódů, abyste se seznámili s městečkem
 • Studenti v mezinárodních týmech věnovali značný čas stavbě katapultu z dřevěné sady dílů zakoupené pro tento účel. Museli použít různé nástroje, lepidla, vrtačky atd. Bylo tam 5 týmů - finálním produktem byl funkční římský katapult, celkem jich vyrobili 5 kusů.
 • Studenti mezinárodních týmů a učitelé se účastnili týmové střelby katapultem na školním dvoře s několika disciplínami - střelba na dálku a střelba na cíl. Všechny katapulty byly funkční
 • Studenti a učitelé se zúčastnili vzdělávacích a kulturních aktivit:
 • V úterý proběhla vzdělávací návštěva Empúries - vzdělávací návštěva archeologických vykopávek dvou historických měst - jednoho římského a jednoho řeckého vedle sebe. Nejprve žáci zhlédli vzdělávací film o místě a následovala dvouhodinová návštěva s průvodkyní, která vše vysvětlovala v angličtině. Návštěva byla zakončena uvnitř muzea a později procházkou kolem moře ke zbytkům řeckého přístavu.

Bohužel se zhoršovala situace kolem pandemie koronaviru a následovalo uzavření španělských, rumunských i českých škol a poněkud komplikovaný návrat všech týmů do domovských zemí. Nastěstí k tomu došlo až na konci našeho setkání, takže jsme všechny aktivity stihli a vše kompletně dokončili.

                      

 

    Zdeňka Schormová, koordinátorka projektu