Exkurze Náchodsko

Poslední dubnový čtvrtek a pátek se zájemci ze 6., 7. a 8. tříd vydali na literárně-vlastivědnou exkurzi do východních Čech na Náchodsko.

První naší zastávkou bylo Babiččino údolí u Ratibořic, kde prožila spisovatelka Božena Němcová své dětství a o kterém napsala své nejznámější dílo Babička.

Dále jsme navštívili obec Malé Svatoňovice - rodiště spisovatele Karla Čapka, kde se nachází v jeho rodném domě muzeum, věnované také jeho bratrovi, malíři Josefu Čapkovi.

Zavítali jsme i do Hronova, kde se narodil významný spisovatel a historik Alois Jirásek, proto jsme si prohlédli jeho rodný dům a také Jiráskův hrob na místním hřbitově.

Navečer jsme přijeli do Náchoda, kde nás čekala chutná večeře a nocování na ubytovně zdejší střední školy. Ráno po bohaté snídani jsme vyrazili na prohlídku jedné z největších českých pevností Dobrošov, která byla součástí obranného systému před 2. světovou válkou.

Poslední naší zastávkou bylo městečko Dobruška s rodným domem a sochou českého národního buditele Františka Vladislava Heka, jehož životem a dílem se inspiroval právě Alois Jirásek pro svůj román F. L. Věk.

Abychom se náhodou nenudili, po celou exkurzi jsme si četli o osobnostech a navštívených místech referáty, které si mnozí z nás připravili, a navíc jsme ve skupinkách plnili zajímavé úkoly, anebo jsme vymýšleli divadelní představení o nějaké staré pověsti české.

Exkurze se nám velmi líbila a těšíme se opět někdy na další, abychom měli možnost poznat krásy České republiky i jinak než ze školních lavic.

(ze žákovských prací sestavil Mgr. J. Rozbořil)