Informace k otevření školy k 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude od 25. 5. 2020 umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Prosíme tímto všechny rodiče o vyplnění dotazníku do 18. 5. 2020 (odkaz najdete na konci tohoto dopisu).

Škola bude pro žáky 1. stupně otevřena v době od 8:00 do 16:00 (realizace ranní družiny není možná).

Žáci budou rozděleni do školních skupin, (max. počet žáků 15), které musí být neměnné do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy s přihlédnutím ke všem okolnostem, jako například potřeba odpoledního dohledu nad skupinou žáků.

Upozorňuji vás tedy na to, že je možné, že Vaše dítě nemusí být zařazeno do svého běžného třídního kolektivu a vyučovat je může jiný pedag. pracovník!

Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, ne doprovázejícím osobám.

Rodiče musí každé dítě vybavit minimálně dvěma rouškami a sáčkem, kam si bude dítě roušku ukládat, jakmile ji sundá. Ve třídě se roušky odkládají, pokud je zachován odstup 2 metry. Při bližším kontaktu (např. skupinová práce) se musí roušky nosit i ve třídě, ve společných prostorách školy je nosí vždy všichni.

Pobyt ve škole bude pro skupiny organizován každý pracovní den, bude rozdělen na dopolední 8:00 – 11:40 (plnění úkolů z distanční výuky) a odpolední (odpočinková) část do 14:00 a 15:00 nebo 16:00 hodin. Z organizačních důvodů není v žádném případě možné v jiných termínech žáky vyzvedávat.

Distanční výuka pro děti, které do školy nenastoupí, bude nadále pokračovat dle stávajících pravidel až do konce školního roku.

Školní jídelna je připravena vařit obědy žákům, kteří budou ve škole. Skupiny budou přicházet na oběd v přesně stanovených časech.  Přihlášení dítěte ke stravování si rodiče zajistí samostatně přes www.strava.cz, případně telefonicky přímo v jídelně.

Po celou dobu pobytu ve škole bude vyžadováno přísné dodržování předepsaných hygienických pravidel. Opakované nedodržování hygienických pravidel je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Podmínkou nástupu do školy je odevzdání čestného prohlášení v den nástupu (k dispozici na webových stránkách školy nebo v papírové podobě u hlavního vchodu školy).  Je třeba zvážit rizikové faktory žáků i osob, se kterými žijí ve společné domácnosti. Žák bez podepsaného čestného prohlášení   nebude do skupiny zařazen.

Vyplněním tohoto dotazníku (nejpozději do 18. 5. 2020) vyjádříte svůj zájem / nezájem o zařazení žáka do školní skupiny. V případě zájmu o umístění budete třídním učitelem vyzváni k potvrzení závazné přihlášky.       

Žáka nelze do skupiny zařadit později než k 25. 5. 2020.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem hlavně zdraví.

Za vedení školy

Mgr. D. Ovečková

Podrobné informace MŠMT