Informace k třídním schůzkám

Vážení rodiče, 

 v době třídních schůzek vstupujte do budovy školy dvěřmi atria (nikoliv hlavním vchodem). Připomínáme nutnost použití roušky.

Konání třídních schůzek je zatím plánované, situace se vlivem epidemie může změnit!

Děkujeme za spolupráci.