Informace ke studijním skupinám žáků 9. ročníků

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely jejich přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Pro zájemce jsme připravili následující organizaci výuky:

  • v týdnu od 11. 5. 2020 bude výuka pro žáky 9. tříd probíhat každý den pro patnáctičlenné skupiny žáků v době od 8.30. do 10. 15 a pro další skupiny od 9.00 do 10.45

  • cílem je příprava na přijímací zkoušku na střední školu

  • každý den bude vyučována 1 hodina matematiky a 1 hodina českého jazyka s vyučujícím, který učil předmět

  • v prvním týdnu výuky nebudou žákům ve skupině distančně zadávány ostatní předměty

  • složení skupin musí být neměnné po celou dobu, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020

  • bude vyžadováno přísné dodržování předepsaných hygienických pravidel a odevzdání čestného prohlášení s datem 11. 5. 2020 (k dispozici na webových stránkách školy, v papírové podobě u hlavního vchodu školy). Žák bez podepsaného čestného prohlášení o bezinfekčnosti nebude do skupiny zařazen.