Logická olympiáda

je soutěž o zdravém rozumu, kreativním myšlení, schopnosti samostatného uvažování, kterou pořádá MENSA ČR. Dne 1. 11. se uskutečnilo její krajské kolo. Mezi 60 nejúspěšnějších řešitelů z celého Jihomoravského kraje postoupili i dva žáci naší školy. V kategorii A Dominik Marek Novák z 5. A a v kategorii B Františka Kynčlová z 8. B. Dominik obsadil skvělé 14. místo a Františka 27. místo. Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme ke krásnému umístění!

Mgr. Barbora Gromnicová