Metodička prevence Mgr. Barbora Gromnicová

Vážení rodiče,

naše škola se snaží pro své žáky vytvářet bezpečné a sociálně pozitivní klima. Na prevenci nežádoucích jevů se podílejí všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy.

Zaměřujeme se především na práci s třídními kolektivy. Zapojujeme se do preventivních aktivit různých organizací, které v této oblasti působí. Využíváme nabídku programů centra Podané ruce, protože tyto aktivity jsou hrazeny MČ Brno – Královo Pole. Úzká spolupráce probíhá se školní psycholožkou, která v letošním školním roce pracuje s vybranými třídami prvního stupně podle metodiky Kočičí zahrada. Jejím cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci rizikového chování (rozvíjení mezilidských vztahů, posilování soudržnosti třídy, budování pocitu sounáležitosti mezi spolužáky, vytváření zdravého klimatu třídy).

Velmi důležitá je pro nás vzájemná spolupráce mezi třídními učiteli a Vámi rodiči. Vážíme si Vaší důvěry, veškeré podněty řešíme.

B. Gromnicová