Mezinárodní webové stránky projektu

www.classical-origins-of-europe.com

Co najdete pod jednotlivými odkazy:

Home page: Společná španělská píseň

Project description: Popis projektu anglicky

Partners: Kdo a odkud jsou partneři projektu

Mobility:  

       Mobilita v Katalánsku, Španělsko

       Popis, co se na mobilitě dělo.

       Fotky z místa partnerské školy v Calafu.

       Fotky z prezentací návrhů loga projektu a báje o únosu Europy

       Fotky z návštěvy římských památek v Barceloně, Tarragoně a Altafulla

Results:   

        Výsledky práce žáků v mezinárodních týmech v Calafu

        Prezentace map Říše římské vytvářené v Google maps

        Videa vytvořená mezinárodními týmy z římských památek

       Fotky z prezentací časových os Říše římské