aktualizováno 2. 4 . 2020

Upřesňující pokyny pro zadávání úkolů a testů od 3. 4. 2020

-      stále platí - kontakt vyučujících s rodiči a dětmi probíhá přes ŠIS

-      úkoly budou zadávány pouze v pátek všemi vyučujícími přes záložku Výuka – Úkoly - Domácí úkoly (aby si mohly děti rozvrhnout práci na celý týden), termín odevzdání úkolů do následujícího pátku opět přes ŠIS (ale odevzdávat mohou úkoly samozřejmě i dřív)

-      Čj + M 5x max. 30 minut (lze zadat s rozpisem, kdy se mají úkoly během týdne odevzdávat, řešení DÚ bude mezi výukovými zdroji, případně konkrétní domluva s vyučujícími)

-      Aj 3x max. 30 minut

-      F, Ch 2x max. 30 min

-      ostatní předměty podle týdenní dotace 1x – 2x max. 20 minut

-      k dispozici dobrovolné úkoly pro rychlíky, které budou také přístupné již od pátku

-      maximálně 1 test týdně z daného předmětu – k dispozici minimálně 2 dny (nelimitovaný určitou hodinou)


16. 3. 2020

OČR

O potvrzení pro svého zaměstnavatele kvůli OČR lze požádat prostřednictvím e-mailu na adrese hospodarka@zshercikova.cz a škola potvrzení zašle zpětně.

Omezený provoz kanceláře školy Po, St, Pá 9.00 – 11.00


13.3.2020

Pokyny pro rodiče a žáky:

·         kontakt s rodiči a dětmi bude probíhat přes ŠIS

·         od pondělí 16. 3. 2020 pro žáky 2. stupně budou úkoly zadávány jednotně všemi vyučujícími přes  záložku Výuka – Úkoly - Domáci úkoly

·         náhled na zadání úkolů touto cestou mají jen žáci, rodičům se zobrazuje pouze informace, že dítě dostalo úkol (POZOR - Rodič se přes své přihlášení do úkolu nedostane!)

 


11.3.2020

Vážení rodiče,

         po dobu uzavření základních škol v České republice budou Vaše děti dostávat průběžné úkoly, studijní texty a výukové zdroje prostřednictvím našeho školního informačního systému. Je nezbytně nutné, aby se doma průběžně připravovaly a zadané úkoly poctivě plnily.  Postupně budeme vyžadovat, aby nám elektronicky zasílaly zpět vyplněné pracovní listy a cvičení k hodnocení.

         Obědy Vašich dětí jsou odhlášeny automaticky. Pokud budete potřebovat potvrzení pro svého zaměstnavatele kvůli OČR, lze jej obdržet každý pracovní den v době od 8.00 do 13.00 hodin v kanceláři školy.

 

PaedDr. Petr Halík

Ředitel Základní školy, Brno, Herčíkova 19,

příspěvková organizace

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud se nemůžete Vy nebo Vaše dítě (od 5. ročníku) přihlásit do školního informačního systému,
napište žádost o obnovení hesla na e-mailovou adresu:

pokorny@zshercikova.cz - Mgr. Radek Pokorný (administrátor školního informačního systému)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------