Pokyny k přestupu do 6. ročníku 2023/24

Žáci ze spádových škol 
- formulář Žádost o přestup bude k dispozici od 1. 5. 2023 na webových stránkách školy
- termín odevzdání do 31. 5. 2023 

Žáci z nespádových škol 
- formulář Žádost o přestup bude k dispozici od 1. 5. 2023 na webových stránkách školy
- termín odevzdání do 31. 5. 2023
- přijetí na základě krátkého červnového pohovoru s vedením školy