Postup registrace a objednávání stravy přes internet — strava.cz

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu. Pro registraci strávníků a objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

Registrace služby

Navštivte kancelář stravovacího provozu. Zde obdržíte číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Zároveň Vám zde bude přiděleno Vaše přístupové jméno (uživatele) a heslo.

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:

  • potvrzení objednávky
  • nedostatečná výše konta
  • neodebraná strava
  • měsíční přehled

Při zřízení služby si můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.

Aktualizace údajů na internetu se provádí denně v pracovní dny v 10.00 hodin.

Tato přihláška pro objednávání internetem bude aktivována do 24 hodin od zadání do systému.

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy na internetu

Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu na internetu na adrese: www.strava.cz

Zde zvolte v sekci Strávník položku Přihlášení uživatele.

Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby. Jste přihlášeni do „své“ jídelny.

Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste taktéž obdrželi při registraci. Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.

Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.

Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.