Přihláška do družiny na školní rok 2023/24

Vážení rodiče žáků 1. - 3. tříd (budoucích 2. - 4. tříd),

máte-li zájem o školní družinu i v příštím školním roce 2023/24, vyplňte si novou přihlášku. Je k dispozici na stránkách naší školy/sekce školní družiny /dokumenty.

Přihlášku odevzdejte, prosím, co nejdříve. Nejpozději do 31. 5. 2023.

Vyplňte ji na počítači, vytiskněte a podepište, nebo čitelně vyplňte hůlkovým písmem. Takto zpracovanou přihlášku pošlete po dítěti do ŠD, nebo vhoďte do schránky na budově naší školy. Přihlášky nezasílejte elektronicky.

Žáci budou přijímáni dle kritérií (viz Vnitřní řád ŠD) do naplnění kapacity školní družiny. Rozhodnutí o přijetí Vám zašleme e-mailem spolu s podklady pro platbu za ŠD nejpozději do 10. 7. 2023. 

V případě jakéhokoliv dotazu pište na e-mail: kolinkova@zshercikova.cz

Kolínková Ivana

Vedoucí vychovatelka