Vážení rodiče,

přihlášku do školní družiny na školní rok 2021/2022 si můžete stáhnout na stránkách naší školy v sekci školní družiny v dokumentech (*.pdf, *.docx). Přihlášku vyplňte, pokud možno na počítači, pak teprve vytiskněte a podepište. (Pozor: třídu pište platnou na rok 2021/22).

Takto zpracovanou přihlášku pošlete po dítěti do ŠD nebo vhoďte do schránky na budově školy. Nezasílejte své přihlášky formou obrázků a fotografií (jsou nečitelné, tmavé a někdy i ve špatné kvalitě).

Přihlášky odevzdejte co nejdříve. Nejpozději do 10. 6. 2021

V případě jakéhokoliv dotazu pište na email: kolinkova@zshercikova.cz

Vedoucí vychovatelka

Kolínková Ivana