Mikuláš 2019

V pátek 6. 12. 2019 navštívili 1. stupeň naší školy Mikuláš s andělem a čertem. Děti se nevěřícně podivovaly, co všechno má pan Mikuláš ve své knize zaznamenáno a dokonce se některé musely na vlastní oči přesvědčit o pravdivosti zápisů. To víte, že se našly i zprávy o zapomínání úloh a pomůcek, o nesoustředěnosti v hodinách a vyrušování výuky. Ale ve všech třídách byli žáci pochváleni např. za snahu, plnění úkolů, aktivitu, zvídavost, pomoc spolužákům, sportování a kamarádské vztahy. Pan Mikuláš byl i v letošním roce štědrý – pro každého měl malou odměnu. Bylo nám spolu dobře a na prožité adventní chvíle budeme všichni rádi vzpomínat.  

Mgr. Zita Havlenová