Projekt Pokusné ověřování:
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Vážení rodiče a přátelé školy,

aby byla výuka co nejvíce efektivní a praktická, pořádají se každým rokem pro naše žáky různé vlastivědné exkurze a návštěvy kulturních památek či institucí.

Pro letošní školní rok byla naše škola zařazena mezi ty, kterým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nabídlo možnost začlenit se do projektu Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (č. j.: MSMT-9423/2017-1) na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Cílem tohoto projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. V průběhu školního roku 2017/2018 se díky pokusnému ověřování mohou žáci I. a II. stupně zúčastnit vzdělávacích programů, které nabízejí česká muzea a památníky.

Během 1. pololetí šk. roku proběhly tyto akce:

10. - 11. 10. 2017 exkurze Ostravsko (žáci 7. – 9. roč.) – viz Fotogalerie

  • Národní památník II. světové války, Hrabyně – program Zvířata ve válkách
  • program Nože a vidličky ve II. světové válce
  • Památník Petra Bezruče, Opava – program Život a dílo Petra Bezruče


31. 10. 2017 exkurze Kralice nad Oslavou (žáci 5. roč.)

  • Památník Bible kralické ­- stálá expozice Dílo tiskařů Jednota bratrské

6. – 22. 12. 2017 návštěva Technického muzea v Brně (žáci 1. a 2. stupně)

  • program v Technické herně (třídy 6. – 9. roč.)
  • program Historická vozidla (2. – 3. roč.)
  • program Ulička řemesel (1. roč.)

21. – 22. 12. 2017 návštěva Biskupského dvora, Brno

  • program Fauna Moravy (7. roč.)

22. 12. 2017 návštěva Památníku Leoše Janáčka, Brno

  • stálá expozice Život a dílo Leoše Janáčka (9. roč.)

25. – 31. 1. 2018 návštěva Technického muzea v Brně (žáci 1. stupně)

  • program Zažij svět nevidomých (třídy 4.AB a 5.B)

 

Mgr. Jan Rozbořil,

koordinátor projektu