Projektový den 9. tříd

V pondělí 27. 9. šly třídy 9.A a 9.B v rámci projektového dne do centra města. Cílem bylo propojit znalosti nabyté v zeměpise, dějepise a výtvarné výchově a vyzkoušet si je v praxi. Pracovali jsme s mapou, přiřazovali jsme brněnské pověstí k reálným historickým událostem, zaměřovali se na moderní architekturu, významné brněnské osobnosti aj. Snad si teď ve městě při cestě na nákupy budeme více všímat historicky zajímavých památek. 

Mgr. Pavla Pospíšilová