Rozvrh činnosti ŠSK v prostorách školy pro školní rok 2017/2018

Asociace školních sportovních klubů

Provoz Školního sportovního klubu bude realizován ve školním roce 2017/2018 každou středu (vyjma státních svátků, prázdnin, ředitelského volna nebo jiných činnostech, kdy bude provoz školy zastaven či jiným způsobem omezen) vždy od 15:30 do 16:00.

Provoz a náplň hodiny zajišťuje Mgr. Radim Janíček na hřišti nebo v tělocvičně školy ZŠ Herčíkova 19.

Členský příspěvek na celý školní rok činí 20 Kč na žáka.

Tato hodina je nadstavbovou částí rozumného využití volnočasových aktivit žáků naší školy.

V této tělovýchovné činnosti žáci rozvíjí své futsalové a florbalové dovednosti.