Vážení rodiče, 

          sdělujeme Vám, že na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ČR je naše škola od 11. 3. 2020 uzavřena. Toto opatření se týká i provozu školní družiny a školní jídelny a bude platit do odvolání.