Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že na základě par. 24, odst. 1, zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji v termínech 13. 1. 2023 a 27. 1. 2023 dva volné dny. Důvodem k tomuto opatření je konání prezidentských voleb a potřeba jejich technického a organizačního zabezpečení. V uvedených dnech nebude v provozu ani školní jídelna, ani školní družina. Pokud dojde ke zvolení prezidenta ČR již v prvním volebním termínu, nebude volný den 27. 1. 2023 zapotřebí a škola bude plně v provozu.

 

PaedDr. Petr Halík

Ředitel Základní školy, Brno, Herčíkova 19,

příspěvková organizace