Volný den

Ředitel školy vyhlašuje podle par. 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. na pátek 2. 10. 2020 na Základní škole, Brno, Herčíkova 19, jeden volný den.

V tento den budou na škole probíhat volby.