Výborné umístění našich žáků v celostátní soutěži v anglickém jazyce

Skupiny AJ pod vedením p. uč. Schormové se zúčastnily celostátní soutěže v anglickém jazyce Cambridge Competition 2017/18, která probíhala půl roku od začátku září 2017 do konce února 2018, a skvěle uspěly. Každý měsíc plnily zadané úkoly a odesílaly odpovědi.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

I. kategorie Primary pro žáky 4. A 5. tříd ZŠ a jazykových škol

Skupina 5B (SCH) se umístila na 15. místě – 88,56% (70 skupin dosáhlo nad 50 % bodů)

II. kategorie Lower-Secondary pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků osmiletých gymnázií a jazykových škol

Skupina 7AB (SCH) se umístila na 1. místě - 96,11% !!!!

Skupina 8AB (SCH) se umístila na 8. místě – 90,11%

Skupina 6AB (SCH) se umístila na 15. místě – 82,44%

(Jen 31 skupin dosáhlo nad 50 % bodů)

Odkaz na soutěž (úkoly a správné odpovědi) a výsledkové listiny uveřejněné 31. 3. 2018

Ing. Bc. Zdeňka Schormová, Ph.D.