Výchovná poradkyně Mgr. Pavla Vostrejžová

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ jsou dostupné na webu jmskoly.cz.

Dokumenty

Vzor žádosti o pokračování ve školní docházce