Květinová planeta

První přistání našich barevných posádek se uskutečnilo na planetě plné květin.  Než se v laboratoři zjistilo, jestli nejsou jedovaté, museli jsme je sbírat zvláštními laboratorními kleštěmi a umístit je do speciálních kontejnerů. Fandili jsme, jak se dalo kamarádům, kteří zápolili s neposlušnými kleštěmi a nakonec vyhráli všichni, neboť jsme si procvičili jemnou motoriku a práci s kolíčkem na prádlo.