Organizace 1. dne

  • Příchod v 7.45 hod bočními vchody
  • V 8.00 hod slavnostní přivítání, uvedení spolužáky z 9. tříd do učeben
  • 8.00 – 8.45 hod - rodiče ve školní družině, děti ve třídě
  • 8.45 – 9.40 hod - třídní schůzka rodičů v učebnách, děti ve školní družině