Organizace prvního týdne školní docházky pro žáky 2. - 9. tříd

  • Úterý a středa: třídnické práce 7.55 – 11.40 hod.
  • Čtvrtek a pátek: dle rozvrhu