Vážení rodiče dětí 1. a 2. tříd,

blíží se uzávěrka odevzdání zápisních lístků ( 20. června 2020) do školní družiny. Nezapomeňte poslat podepsanou přihlášku s objednávkou čipů (kde uvedete i sebe - rodiče). Přihlášku můžete přinést i do schránky na budově školy. 

Děkujeme za spolupráci.