A jak to dopadlo?

V minulém týdnu jsme úspěšně zakončili charitativní akci - Sbírka na školu poničenou tornádem. Vybralo se téměř 23 000 Kč. Všem dárcům z řad našich žáků, rodičů i učitelů jménem školy U Červených domků v Hodoníně mnohokrát děkujeme. Získané peníze pomůžou lidem z Hodonína s opravou školy a umožní tamním žákům i učitelům vybavit školu tak, aby se v ní cítili zase dobře. Každý z dobrovolníků a dárců na tom má svůj podíl.

Zvláštní dík a uznání patří cca 90ti žákům, kteří se zapojili jako “dobrovolníci na dálku” a peníze do sbírky získali vlastní prací. Věřím, že ve své práci viděli smysl a byla to pro ně dobrá zkušenost. Děkujeme také rodičům, kteří svým dětem umožnili zapojení "sponzorováním" finančního daru a výběrem vhodného pracovního úkolu. Umožnit žákům zapojit se aktivně a s myšlenkou, že z mé práce má prospěch někdo jiný a potřebnější než já sám, bylo důležitou součástí této charitativní akce.

Za ZŠ Herčíkova

Ondřej Zukal (učitel Z+Ov)