Spádová oblast ZŠ Herčíkova 19

 • Boženy Němcové
 • Božetěchova (sudá od č.52, lichá od č.81)
 • Bulharská od ul.Riegrovy
 • Bystřinova
 • Červinkova
 • Dalimilova
 • Edisonova
 • Galandauerova
 • Havlišova
 • Herčíkova
 • Hlaváčkova
 • Hutařova
 • Kamanova
 • Kolejní
 • Kosmova (lichá čísla)
 • Kubešova
 • Mánesova
 • Mečířova od ul.Berkovy
 • Palackého tř. od ul. Riegrovy
 • Podnikatelská
 • Purkyňova od ul.Berkovy
 • Ramešova
 • Riegrova
 • Srbská od ul.Hutařovy
 • Technická
 • Tylova
 • Vodova od ul. Hutařovy
 • Volfova