Vážení rodiče, oznamuji Vám, že na základě par. 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji na pátek 5. 10. 2018 na Základní škole, Brno, Herčíkova 19, volný den.

Důvodem k tomuto opatření je konání voleb do zastupitelstev obcí.  Žákům I. stupně bude podle zájmu jejich rodičů umožněn pobyt ve školní družině.

Ředitel školy