Výsledky zápisu

Seznam přijatých žáků do 1. tříd


Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd proběhne na naší škole ve dnech 1. 4. až 24. 4. 2021

Informace k zápisu

Co vše potřebuji s sebou k zápisu?

 


Řádně vyplněnou přihlášku, kterou si vytisknete ze stránek - https://zapisdozs.brno.cz/, je možné do 24. 4. 2021 na ZŠ doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (Datová schránka: guw6fx2)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!), e-mail:  oveckova@zshercikova.cz
  • poštou
  • osobní podání do poštovní schránky na budově školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Ověření rodných listů dětí a občanských průkazů rodičů budeme řešit až po otevření škol. Budete včas informováni.

Rádi bychom na konci školního roku uspořádali schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků. Opět budeme rodiče informovat.

V případě dotazů prosím pište na adresu: oveckova@zshercikova.cz