Přihláška do školní družiny na školní rok 2022/2023

Přihlášku si můžete stáhnout na stránkách naší školy (sekce školní družiny, dokumenty). Žáci budou přijímáni dle kritérií (viz. Vnitřní řád ŠD) do naplnění kapacity školní družiny. 

Rodiče žáků budoucích 1. tříd přihlášku vyplní až po obdržení vyrozumění o přijatí dítěte na naši školu a přihlášku odevzdají na společné schůzce v červnu 2022.

Rodiče stávajících žáků naší školy prosíme o odevzdání přihlášky co nejdříve. Nejpozději do 31. 5. 2022. Přihlášku vyplňte, pokud možno na počítači, pak teprve vytiskněte a podepište. Takto zpracovanou přihlášku pošlete po dítěti do ŠD, nebo vhoďte do schránky na budově naší školy.

Prosíme, nezasílejte své přihlášky formou obrázků a fotografií (jsou nečitelné, tmavé a někdy i ve špatné kvalitě).

V případě jakéhokoliv dotazu pište na email: kolinkova@zshercikova.cz

Děkujeme.

Kolínková Ivana

Vedoucí vychovatelka