Upozorňujeme, že od 1.1.2019 má naše školní jídelna nový účet 1027831896/6100 .

Změňte, prosím, u Vaší banky nastavení trvalého příkazu za stravné.

Používejte, prosím, správný variabilní symbol (= čtyřmístné číslo strávníka), neboť platby budou přiřazovány automaticky a v případě nesprávného nebo žádného variabilního symbolu se platba vrátí zpět na Váš účet.

Do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno strávníka.

Děkujeme za pochopení.

Lenka Hoxha
(stravenkářka)