6. Erasmus+ KA229 Spolupráce škol

COME MY FRIEND – GET TO KNOW OUR CULTURE 9/2019–8/2022

(Slovinsko, Španělsko, Velká Británie, Francie, Polsko, Česká republika)

Pracovní jazyky: španělština, angličtina