Vánoční charitativní akce - Krabice od bot

 Na přelomu listopadu a prosince se na 2. stupni naší školy naskytl nevšední pohled. Ze spojovací chodby se stala Santova (nebo chcete-li Ježíškova) dílna plná krabic s dárky,  balícím papírem, kousků izolepy, stužek a šikovných “elfů” s červenými čepičkami, kteří za zvuku vánočních koled balili jeden dárek za druhým. Ptáte se, co se stalo? To se žáci z naší školy zapojili do vánoční charitativní akce - Krabice od bot. 

Stalo se to při úklidu jistě každému z vás, co s prázdnou krabicí od bot? Sešlapat a vyhodit do papíru, že? Omyl. Taková krabice od bot má obrovský potenciál, udělat někomu radost. Je to jednoduché. Stačí se poohlédnout doma a vložit do ní nějakou pěknou věc - například panenku či autíčko, se kterými si již nikdo nehraje, jednoho z plyšáků, nevyužitou sadu pastelek, omalovánky nebo pěknou knížku. Krabici pak stačí hezky zabalit a podle obsahu označit štítkem, komu udělá největší radost (např. chlapec 8-10 let). 

Akce měla na škole velký ohlas. Dohromady se vybralo a zabalilo přes 100 dárků! Ty se přes sběrné místo v Medlánkách dostanou k dětem z chudých rodin, azylových domů a nízkoprahových center v Brně a okolí. Více o akci naleznete zde: https://www.krabiceodbot.cz/ 

Velký dík patří žákům z kroužku občanské výchovy, který akci na škole organizoval a samozřejmě všem žákům, kteří se do akce zapojili - přinesli krabice s dárky, pomáhali s balením, nošením či úklidem. 

Jedna otázka je stále nezodpovězená. Udělá krabice větší radost přejícímu dárci nebo potřebnému příjemci? Protože jak jsme si mohli sami vyzkoušet - RADOST Z OBDAROVÁNÍ, BÝVÁ NĚKDY VĚTŠÍ NEŽ Z PŘIJÍMÁNÍ. 

Ondřej Zukal (učitel OV)