Výsledky dotazníků k průběhu distanční výuky

V měsíci lednu jsme se formou dotazníku zeptali našich rodičů, jak vidí distanční výuku. Výsledky pro první stupeň jsou k náhlednutí zde a pro druhý stupeň zde

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví!