Základní škola Herčíkova

Vítejte na stránkách základní školy Herčíkova. Pracujeme ve školním vzdělávacím programu SOVA

Spokojenost Optimismus Vědomosti Aktivita

 Vážení rodiče,
od pondělí 24. 5. 2021 je zahájena  pro všechny žáky běžná prezenční výuka. Podmínkou účasti na této výuce zůstává negativní test a nošení roušky ve vnitřních prostorách školy. Testování bude probíhat každé pondělí, tedy jednou týdně až do konce června.

Školní třída

Počty žáků

v 1. a 2. třídách kolem 20 žáků ve třídě

Tabule a křídy

Moderní metody výuky

různé metody a formy výuky (návštěvy výukových programů, projektové dny)

více

Hrad

Projekty, Erasmus

výjezdy do zahraničí se zaměřením na anglický a španělský jazyk

více
Obrázek ze školní družiny

Školní družina

7 oddělení, kroužky plavání, ručních prací, country tance, sportovní, ...

více
Dítě ve škole

Speciální péče

zohledňování žáků s vývojovými poruchami učení, spolupráce se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence

Otázky na tabuli

Výuka jazyků

anglický jazyk, od 7. tříd nabídka výuky německého, ruského a španělského jazyka

více
Další výhody
Plavecký bazén

Sport v rámci výuky

plavání a bruslení od 1. ročníku pro všechny děti

více
Hrad

Zájezdy a výjezdy

vzdělávací a poznávací zájezdy po ČR i do Velké Británie; pravidelné výjezdy na školy v přírodě, školní výlety a lyžařský kurz

Třída

Vybavenost tříd a školy

světlé třídy vybavené interaktivní technikou, možnost využití školní knihovny s informačním centrem

Hřiště

Sportovní zázemí

velká tělocvična, vlastní bazén a sportoviště na školním pozemku

Malované obrázky

Široká nabídka kroužků

vzdělávací, sportovní, umělecké; možnost navštěvovat kroužky v družině

více
Tabule a křídy

Výborná kuchyně

vlastní výborná kuchyně, výběr ze dvou jídel, možnost objednávání stravy přes internet

Online žákovská

Online žákovská

elektronická žákovská knížka (rychlá komunikace s rodiči)

více
keramika

Klidné prostředí

klidné prostředí se zelení, v blízkosti víceúčelové hřiště Kolečko

Tělocvična

Spolupráce s kluby

např. s taneční školou R+P Bartůňkových (naproti škole), s tenisovou školou Tennis Club Brno (vedle školy)

Méně výhod