Základní škola Herčíkova

Vítejte na stránkách základní školy Herčíkova. Pracujeme ve školním vzdělávacím programu SOVA

Spokojenost Optimismus Vědomosti Aktivitakeramika

Počty žáků

v 1. a 2. třídách kolem 20 žáků ve třídě

keramika

Moderní metody výuky

různé metody a formy výuky (návštěvy výukových programů, projektové dny)

více

keramika

Projekty, Erasmus

výjezdy do zahraničí se zaměřením na anglický a španělský jazyk

více
družina

Školní družina

7 oddělení, kroužky plavání, ručních prací, country tance, sportovní, ...

více
keramika

Speciální péče

zohledňování žáků s vývojovými poruchami učení, spolupráce se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence

keramika

Výuka jazyků

anglický jazyk, od 7. tříd nabídka výuky německého, ruského a španělského jazyka

více
Další výhody
keramika

Sport v rámci výuky

plavání a bruslení od 1. ročníku pro všechny děti

více
keramika

Zájezdy a výjezdy

vzdělávací a poznávací zájezdy po ČR i do Velké Británie; pravidelné výjezdy na školy v přírodě, školní výlety a lyžařský kurz

třída

Vybavenost tříd a školy

světlé třídy vybavené interaktivní technikou, možnost využití školní knihovny s informačním centrem

keramika

Sportovní zázemí

velká tělocvična, vlastní bazén a sportoviště na školním pozemku

keramika

Široká nabídka kroužků

vzdělávací, sportovní, umělecké; možnost navštěvovat kroužky v družině

více
keramika

Výborná kuchyně

vlastní výborná kuchyně, výběr ze dvou jídel, možnost objednávání stravy přes internet

keramika

Online žákovská

elektronická žákovská knížka (rychlá komunikace s rodiči)

více
keramika

Klidné prostředí

klidné prostředí se zelení, v blízkosti víceúčelové hřiště Kolečko

keramika

Spolupráce s kluby

např. s taneční školou R+P Bartůňkových (naproti škole), s tenisovou školou Tennis Club Brno (vedle školy)

Méně výhod