Základní škola Herčíkova

Vítejte na stránkách základní školy Herčíkova. Pracujeme ve školním vzdělávacím programu SOVA

Spokojenost Optimismus Vědomosti AktivitaProč si vybrat ZŠ Herčíkova?

Seznam přijatých žáků do prvních tříd

keramika

Nižší počty žáků

v 1. a 2. třídách kolem 20 žáků ve třídě

keramika

Moderní metody výuky

různé metody a formy výuky (návštěvy výukových programů, projektové dny)

více

keramika

Projekty, Erasmus

výjezdy do zahraničí se zaměřením na anglický a španělský jazyk

více
družina

Školní družina

7 oddělení, kroužky plavání, ručních prací, country tance, sportovní, ...

více
keramika

Speciální péče

zohledňování žáků s vývojovými poruchami učení, spolupráce se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence

keramika

Výuka jazyků

anglický jazyk, od 7. tříd nabídka výuky německého, ruského a španělského jazyka

více
Další výhody
keramika

Sport v rámci výuky

plavání a bruslení od 1. ročníku pro všechny děti

více
keramika

Zájezdy a výjezdy

vzdělávací a poznávací zájezdy po ČR i do Velké Británie; pravidelné výjezdy na školy v přírodě, školní výlety a lyžařský kurz

třída

Vybavenost tříd a školy

světlé třídy vybavené interaktivní technikou, možnost využití školní knihovny s informačním centrem

keramika

Sportovní zázemí

velká tělocvična, vlastní bazén a sportoviště na školním pozemku

keramika

Široká nabídka kroužků

vzdělávací, sportovní, umělecké; možnost navštěvovat kroužky v družině

více
keramika

Výborná kuchyně

vlastní výborná kuchyně, výběr ze dvou jídel, možnost objednávání stravy přes internet

keramika

Online žákovská

elektronická žákovská knížka (rychlá komunikace s rodiči)

více
keramika

Klidné prostředí

klidné prostředí se zelení, v blízkosti víceúčelové hřiště Kolečko

keramika

Spolupráce s kluby

např. s taneční školou R+P Bartůňkových (naproti škole), s tenisovou školou Tennis Club Brno (vedle školy)

Méně výhod